Open MPI logo

Open MPI User's Mailing List Archives

  |   Home   |   Support   |   FAQ   |   all Open MPI User's mailing list

From: Brian Barrett (bbarrett_at_[hidden])
Date: 2007-02-13 13:01:58


It's not exactly friendly that the Debian developer decided to change
the include directory for Torque from $prefix/include to $prefix/
include/torque, but I'm not sure it's "wrong".

Unfortunately, we don't handle that case properly by default. A
workaround that shouldn't give you any problems would be to specify
"CPPFLAGS=-I/usr/include/torque" as an additional flag to Open MPI's
configure. Not ideal, but shouldn't cause any problems for you.

Hope this helps,

Brian

On Feb 13, 2007, at 7:08 AM, Simeon Walker wrote:

> Hi,
>
> I have torque 2.1.6 installed under /usr from a debian package. I
> am trying to configure openmpi 1.1.4 using --wth-tm.
>
> The file tm.h is installed under /usr/include/torque. If I use --
> with-tm=/usr then tm.h is not found. The only way I can get this to
> work is if I copy tm.h to /usr/include.
>
> Is there a better way to do this? Is the torque debian package
> wrong putting tm.h inside /usr/include/torque?
>
> Regards,
> Simeon
>
> --
> Simeon Walker <simeon_at_[hidden]>
>
> --
> Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
> gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
> gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn
> y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
> unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
> rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth
> a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl
> a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
> Prifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantu
> bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau
> neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn
> uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw
> ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar
> gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.uk
> This email and any attachments may contain confidential material
> and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
> received this email in error, please notify the sender immediately
> and delete this email. If you are not the intended recipient(s),
> you must not use, retain or disclose any information contained in
> this email. Any views or opinions are solely those of the sender
> and do not necessarily represent those of the University of Wales,
> Bangor. The University of Wales, Bangor does not guarantee that
> this email or any attachments are free from viruses or 100% secure.
> Unless expressly stated in the body of the text of the email, this
> email is not intended to form a binding contract - a list of
> authorised signatories is available from the University of Wales,
> Bangor Finance Office. www.bangor.ac.uk
>
> _______________________________________________
> users mailing list
> users_at_[hidden]
> http://www.open-mpi.org/mailman/listinfo.cgi/users